Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81682
Title: Ứng dụng phép biến hình giải một số bài toán hình học sơ cấp trong mặt phẳng.
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Huỳnh, Ngọc Thùy Trang
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: -Hệ thống lại các khái niệm, tính chất của các phép biến hình. -Trình bày 5 dạng toán ứng dụng phép biến hình vào tìm lời giải gồm: bài toán chứng minh, bài toán cực trị, bài toán quỹ tích, bài toán dựng hình, bài toán thực tế liên quan về phép biến hình. - Trình bày lời cụ thể và nhận xét cho các bài toán nêu trên. - Tổng hợp bài tập rèn luyện và có hướng dẫn giải.
Description: 79 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81682
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.