Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/816
Nhan đề: Tiếp cận vấn đề liên kết thương hiệu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
Tác giả: Phạm, Quang Sỹ
Từ khoá: Liên kết thương hiệu
Hoạt động kinh doanh
Ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.27-32
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu một số kết quả nghiên cứu có liên quan đến thương hiệu và liên kết thương hiệu; thương hiệu dịch vụ và thương hiệu ngân hàng thương mại; liên kết thương hiệu và phát triển liên kết thương hiệu của các ngân hàng thương mại; đánh giá chung về hiệu ứng tri thức thương hiệu của liên kết thương hiệu hiện tại; đề xuất các nhóm giải pháp về phát triển liên kết thương hiệu; nhóm giải pháp kiến tạo liên kết thương hiệu bền vững, hiệu quả.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/816
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.94 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.