Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8173
Title: Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá heo(Yasuhikotakia modesta) nuôi thương phẩm
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Nguyễn, Thanh Hiệu
Trần, Thanh Phiêu
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện để xác định loại thức ăn phù hợp cá heo giống (Yasuhikotakia modesta). Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức (NT), thức ăn cá biển xay (NT 1), thức ăn chế biến (NT 2) và thức ăn công nghiệp (NT 3). Trọng lượng trung bình của cá giống ban đầu là 3,41 ± 0,65 g/con. Cá được nuôi trong giai lưới có diện tích 4m2 (2x2x1,8m) đặt trong ao, mực nước ao cao 1,5m. Ao nuôi được xử lý bằng (KMnO4) và vôi với 5 kg/100 m2. Trong các giai thí nghiệm đặt các ống nhựa có đường kính khoảng 9 cm và dài khoảng 50 cm để làm nơi trú ẩn cho cá (10 ống/giai). Sau 2 tháng thí nghiệm kết quả cho thấy tăng trưởng của cá heo cao nhất là 6,10 ± 0,30 g/con ở NT 2. Ở NT 3 cá heo tăng trưởng chậm nhất là 3,61 ± 0,05 g/con. Tỉ lệ sống cao nhất là 90,43 ± 2,01% ở NT 2, tỉ lệ sống thấp là ở NT 3 với tỉ lệ sống là 72,30 ± 1,18%. Như Vậy thức ăn phù để nuôi cá heo (Yasuhikotakia modesta) là thức ăn chế biến, kết hợp giửa cá biển xay (cá nục) và thức ăn công nghiệp (độ đạm 40%).
Description: 9tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8173
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
468.24 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.