Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8173
Nhan đề: Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá heo(Yasuhikotakia modesta) nuôi thương phẩm
Tác giả: Phạm, Thanh Liêm
Nguyễn, Thanh Hiệu
Trần, Thanh Phiêu
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện để xác định loại thức ăn phù hợp cá heo giống (Yasuhikotakia modesta). Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức (NT), thức ăn cá biển xay (NT 1), thức ăn chế biến (NT 2) và thức ăn công nghiệp (NT 3). Trọng lượng trung bình của cá giống ban đầu là 3,41 ± 0,65 g/con. Cá được nuôi trong giai lưới có diện tích 4m2 (2x2x1,8m) đặt trong ao, mực nước ao cao 1,5m. Ao nuôi được xử lý bằng (KMnO4) và vôi với 5 kg/100 m2. Trong các giai thí nghiệm đặt các ống nhựa có đường kính khoảng 9 cm và dài khoảng 50 cm để làm nơi trú ẩn cho cá (10 ống/giai). Sau 2 tháng thí nghiệm kết quả cho thấy tăng trưởng của cá heo cao nhất là 6,10 ± 0,30 g/con ở NT 2. Ở NT 3 cá heo tăng trưởng chậm nhất là 3,61 ± 0,05 g/con. Tỉ lệ sống cao nhất là 90,43 ± 2,01% ở NT 2, tỉ lệ sống thấp là ở NT 3 với tỉ lệ sống là 72,30 ± 1,18%. Như Vậy thức ăn phù để nuôi cá heo (Yasuhikotakia modesta) là thức ăn chế biến, kết hợp giửa cá biển xay (cá nục) và thức ăn công nghiệp (độ đạm 40%).
Mô tả: 9tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8173
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
468.24 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.