Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8174
Title: So sánh hiệu quả của việc sử dụng thức ăn viên và thức ăn kết hợp trong mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) ở mương vườn dừa
Authors: Dương, Nhựt Long
Võ, Quốc Thanh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu khảo sát hiệu quả của việc sử dụng thức ăn viên nuôi tôm càng xanh ở mương vườn dừa, làm cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả mô hình nuôi. Mô hình được thực nghiệm trên 6 mương vườn dừa của 6 hộ nuôi ở huyện Trà Ôn với diện tích mương thực nghiệm là 2.500 – 3.000 m2 và được thả nuôi với mật độ 6 con/m2. Ban đầu, tôm được ương trong mương có diện tích 500 m2. Sau 2,5 tháng, tiến hành thu tỉa tôm cái, tôm càng xanh đực được tuyển chọn và thả vào hệ thống mương nuôi, tiếp tục nuôi thêm 3,5 tháng thì tiến hành thu hoạch. Kết quả cho thấy các yếu tố về môi trường (nhiệt độ, pH, oxy, độ kiềm, N-NH4+, N-NO2-, P-PO43-) đều nằm trong khoảng thích hợp cho tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển. Sau chu kỳ nuôi 6 tháng, khối lượng trung bình (W) nghiệm thức 2 (45,25 ± 25,91) g/con cao hơn nghiệm thức 1 (33,1 ± 20,1 g/con), tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG) của nghiệm thức 2 (0,04 – 0,6 g/ngày) cao hơn nghiệm thức 1 (0,03 – 0,43 g/ngày). Tỉ lệ sống nghiệm thức 1 (23,58 ± 1,1%) cao hơn nghiệm thức 2 (21,83 ± 0,74%). Năng suất nghiệm thức 2 (483,2 ± 15,1 kg/ha) cao hơn nghiệm thức 1 (436,32 ± 18,6 kg/ha). Lợi nhuận nghiệm thức 2 (28,75 triệu/ha) cao hơn nghiệm thức 1 (16,65 triệu/ha). Tỉ suất lợi của nghiệm thức 2 (69,87%) cao hơn nghiệm thức 1 (35,58%). Qua kết quả thực nghiệm cho thấy việc sử dụng thức ăn kết hợp mang lại hiệu quả cao hơn việc sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8174
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
924.92 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.