Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8176
Title: Khảo sát sự biến động mật độ vi khuẩn tuyến sông Mỹ Thanh- Sóc Trăng
Authors: Lam, Mỹ Lan
Phạm, Thị Tuyết Ngân
Nguyễn, Hoàng Thơ
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu biến động mật độ một số nhóm vi khuẩn (tổng vi khuẩn, Bacillus, Lactobacillus, tổng Vibrio, Vibrio harveyi, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus) trong nước trên tuyến sông Mỹ Thanh: nhánh rẽ Nhu Gia – đầu nguồn (NG), đoạn giữa sông Mỹ Thanh (MT1) và cửa sông Mỹ Thanh – cuối nguồn (MT2). Mẫu nước được thu lúc nước lớn ở cả ba thủy vực và mật độ vi khuẩn được xác định bằng phương pháp đếm khuẩn lạc trên đĩa thạch Nutrient agar, Thiosulphate Citrate Bile Sucrose Agar, MRS, môi trường chuyên biệt cho Bacillus, Hi Chrom Agar và Chrom Agar . Kết quả cho thấy mật độ tổng vi khuẩn giảm dần từ tháng 1 đến tháng 6, mật độ tổng vi khuẩn trong nước dao động từ (1,0×102 – 5,1×105 CFU/mL) có sự khác biệt thống kê giữa đầu và cuối nguồn, mật độ cao nhất ở đầu nguồn, thấp nhất ở cuối nguồn. Nhóm Bacillus và Lactobacillus có mật độ thấp nhất là ở cuối nguồn. Trong khi đó mật độ của nhóm Vibrio có mật độ cao nhất ở cuối nguồn và thấp nhất ở đầu nguồn.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8176
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
561.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.