Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8178
Title: Biện pháp mới đơn giản tính toán gia cố nền bằng bấc thấm chịu tải trọng theo thời gian theo một phương
Authors: Nguyễn, Trọng Nghĩa
Nguyễn, Văn Dương
Keywords: Cố kết
Đất yếu
Bấc thấm đứng
Gia tải theo thời gian
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.80-82
Abstract: Các công trình trên nền đất yếu chịu rất nhiều ảnh hưởng từ biến dạng lớn sau khi xây dựng. Các biện pháp xử lý nền cho công trình đường bãi thông thường hiện nay được sử dụng là biện pháp cố kết sử dụng giếng thấm, bấc thấm gia tải. Biện pháp này gia tăng mức độ cố kết trong một thời gian ngắn để nhằm giảm độ lún dư để tránh hư hại cho công trình về sau. Tuy nhiên giải quyết bài toán cố kết chịu gia tải theo thời gian là khá phức tạp vì phải giải quyết quá trình thấm đứng và thấm đối xứng trục cùng lúc. Bài báo này trình bày biện pháp tính toán bấc thấm mới rất đơn giản theo 1 phương có thể giải quyết bài toán bấc thấm gia tải theo thời gian. Kết quả phân tích từ phương pháp đề xuất sẽ được so sánh lại với các lời giải giải tích trước đây. Phương pháp đề xuất này mở ra một hướng mới để phân tích mọi bài toán cố kết đối xứng trục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8178
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.