Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81826
Title: Đảng bộ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (1996-2018)
Authors: Lương, Thị Hoa
Keywords: Huyện Như Xuân
Kinh tế nông nghiệp
1996-2018
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 375 .- Tr.108-112
Abstract: Như Xuân là một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá. Sau 22 năm kể từ ngày thành lập huyện (1996-2018), từ một trong 7 huyện miền núi nghèo nhất của Thanh Hoá, một trong 63 huyện nghèo trên cả nước, Như Xuân đã trở thành một trong 8 huyện miền núi đầu tiên của cả nước, huyện duy nhất của Bắc Trung Bộ, ra khỏi danh sách các huyện nghèo giai đoạn 2018-2020. Bài viết này, tập trung làm rõ quá trình Đảng bộ huyện Như Xuân lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp với những kết quả ấn tượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81826
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.