Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81851
Title: Xu hướng thương mại điện tử của Mỹ và vị thế của nó trong thương mại điện tử toàn cầu
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Mỹ
Thương mại điện tử
Thực trạng
Xu hướng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 12 .- Tr.41-50
Abstract: Trên cơ sở đó, bài viết tập trung làm rõ những xu hướng thương mại điện tử của Mỹ và đưa ra những luận cứ để khẳng định vị thế hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81851
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.