Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81869
Title: Cảm nhận hạnh phúc của trẻ em tại trường học
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Trương, Thị Khánh Hà
Keywords: Cảm nhận hạnh phúc
Trẻ em
Trường học
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 01 .- Tr.03-19
Abstract: Hạnh phúc của trẻ tại trường học là yếu tố góp phần quan trọng trong việc nâng cao sự hiểu biết và thúc đẩy sự tham gia của trẻ vào các vấn đề tại trường học. Bằng việc sử dụng bảng hỏi dạng tự khai báo trên một mẫu gồm 1.565 trẻ em (tuổi trung bình: 11,1; độ lệch chuẩn: 1,0 tuổi) hiện đang sinh sống và học tập tại 6 tỉnh/ thành phía Bắc nước ta cho thấy, trẻ em Việt Nam nhìn chung có mức độ hài lòng với trường học ở mức cao, trong đó, cao nhất là sự hài lòng với những gì đã học được ở trường. Sự hài lòng với trường học ở trẻ em nữ cao hơn trẻ em nam, ở trẻ 10 tuổi cao hơn trẻ 12 tuổi và ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn và miền núi. Bên cạnh đó, trẻ em Việt Nam cũng được ghi nhận là có những trải nghiệm học đường nhìn chung khá tích cực. Những trải nghiệm học đường này ở trẻ 10 tuổi tích cực hơn trẻ 12 tuổi và ở khu vực thành thị cao hơn hai khu vực nông thôn và miền núi. Những kết quả nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo cho các nhà giáo dục, các nhà trường, thầy cô và các bậc phụ huynh trong việc hiểu, định hướng và giáo dục trẻ, hướng trẻ đến sự khỏe mạnh và hạnh phúc về tinh thần.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81869
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.