Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81910
Nhan đề: Ảnh hưởng kích thích tố đến buồng tinh và khả năng sinh sản của cá cá sát sọc (Pangasius macronema)
Tác giả: Nguyễn, Văn Triều
Thôi, Nhất Nam
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sán
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Thử nghiệm kết hợp các loại kích tố lên sự rụng trứng cá sát sọc (Pangasius macronema) đã được tiến hành tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất giống công nghệ cao Đại học Cần Thơ từ 12/2021 - 6/2022. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi sử dụng kết hợp LRHa + DOM làm gia tăng khối lượng và thể tích buồng tinh cao nhất. Bên cạnh đó, việc kết hợp HCG với 2 não thùy đều có tác dụng gây rụng trứng ở cá sát sọc với liều lượng thứ tự là: 3000 UI/kg, 4000 UI/kg và 5000 UI/kg. Tỷ lệ rụng trứng từ 33.33-66.67%, sức sinh sản tương đối dao động từ 1224 trứng/g - 1302 trứng/g cá cái, tỷ lệ thụ tinh từ 31.71-89.37% và tỷ lệ nở từ 43.75-89.46%.
Mô tả: 19tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81910
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
723.82 kBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.