Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8205
Title: Tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Keywords: Tháo gỡ điểm nghẽn
Phát triển bền vững
Đồng bằng sông Cửu Long
Du lịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 6 .- Tr.60-61
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sở hữu lợi thế so sánh về vị trí địa lý và tài nguyên du lịch rất đặc sắc. Tuy nhiên, du lịch ĐBSCL chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng. Bài viết tập trung làm rõ những điểm nghẽn quan trọng đối với sự phát triển của ngành Du lịch ĐBSCL. Từ đó, gợi ý một số giải pháp thúc đẩy phát triển ngành Du lịch ĐBSCL trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8205
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.