Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8216
Title: Khả năng chịu cắt tại liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép: Phần 1- Mô hình thí nghiệm =
Other Titles: Shear capacity in concrete filled steeltube to reinforcement concrete band beamconnection - Part 1:Experimental model
Authors: Đào, Ngọc Thế Lực
Trương, Quang Hải
Trần, Quang Khải
Phan, Nhật Long
Keywords: Ống thép nhồi bê tông
Dầm bẹt
Liên kết
Bê tông cốt thép
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.104-107
Abstract: Giải pháp kết cấu kết hợp cột ống thép nhồi bê tông (CFST)với dầm bẹt bê tông cốt thép được sử dụng hiệu quả cho công trình nhà cao tầng với kích thước nhịp lớn nhằm tăng độ cứng ngang, giảm kích thước tính toán cho kết cấu sàn đồng thời hạn chế chiều cao tầng so với dầm thông thường. Đối với hệ kết cấu dầm bẹt cột CFST, sự làm việc liên tục giữa dầm và cột được kết nối bởi chốt thép chịu cắt (shear - key). Bài báo này nghiên cứu thực nghiệm ứng xử chịu cắt của dầm tại liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép. Mẫu thí nghiệm với kích thước lớn sử dụng shear-key kiểu thép hình chữ H hàn trực tiếp vào thành ống thép để kết cối dầm - cột. Kết quả quan sát thực nghiệm sẽ cho cái nhìn cụ thể về ứng xử nứt của dầm qua các cấp tải, trạng thái hoạt động của cốt đai và mô hình phá hoại cuối cùng của dầm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8216
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.