Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8217
Nhan đề: Về mối quan hệ giữa chính sách thuế và chuẩn mực kế toán
Tác giả: Nguyễn, Đăng Huy
Từ khoá: Mối quan hệ
Chính sách thuế
Chuẩn mực kế toán
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.10-12
Tóm tắt: Kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường và mở cửa nền kinh tế hội nhập với thế giới, nhất là trong những năm gần dây, chính sách thuế, cũng như hệ thống kế toán Việt Nam đã có nhiều thay đổi và ngày càng phù hợp hơn với cơ chế quản lý mới, với xu hướng hội nhập. Cùng với đó, sự khác biệt giữa chính sách thuế và hệ thống chuẩn mực kế toán đã xuất hiện và ngày càng trở nên rõ ràng, trong khi chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hiện trạng này dẫn tới một số vướng mắc, cần có cách khắc phục phù hợp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8217
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.37 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.201.96.43


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.