Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8225
Title: Hòa thượng Khánh Hòa với quá trình xây dựng nền giáo dục tân học Phật Giáo Việt Nam
Authors: Dương, Thanh Mừng
Keywords: Chấn hưng
Giáo dục
Nam Bộ
Phật giáo
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 02 .-Tr.68-90
Abstract: Trong số các nhân vật tiêu biểu, có nhiều cống hiến quan trọng đối với sự trưởng thành và lớn mạnh của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Có thể kể đến Hòa thượng Khánh Hòa chính ngài là người đã đặt nên những hòn đá tảng đầu tiên cho sự ra đời và phát triển của nền giáo dục tân học Phật giáo Việt Nam. Không chỉ đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo tăng tài, ngài cũng là tấm gương sáng đầy mẫu mực của một tín đồ nhà Phật luôn hết lòng vì đạo pháp. Dù phải trải qua nhiều gian lao, gặp không ít khó khăn trên con đường vận động chấn hưng Phật giáo, nhưng ngài vẫn luôn vững tin vào sự trường tồn của đạo pháp để tô điểm thêm những nét đẹp trong bức tranh là lịch sử Phật giáo Việt Nam. Trong khuôn khổ của bài viết này chúng tôi xin được đi sâu vào phân tích và trình bày thêm về quá trình xây dựng nền giáo dục tân học Phật giáo Việt Nam của Hòa thượng Khánh Hòa. Qua đó, góp phần bổ cứu nguồn tư liệu nhằm làm sáng tỏ về vai trò và vị trí của ngài trong tiến trình chấn hưng phật giáo Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8225
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.