Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8231
Title: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên
Authors: Hồng Văn
Keywords: Sinh hoạt chi bộ
Quản lý đảng viên
Chất lượng sinh hoạt
Tổ chức cơ sở Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 02+03 .- Tr.68-70
Abstract: Từ khi thành lập đến nay Đảng ta luôn chú trọng đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên và đã đạt những thành tựu hết sức quan trọng. Song, trong nhận thức cũng như trên thực tế vẫn còn không ít TCCSĐ, nhất là chi bộ, chưa thực sự coi trọng các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên, làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng cũng như uy tín của Đảng đối với Nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8231
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.