Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8237
Title: Nghiên cứu ứng xử của môi trường san hô bão hòa nước chịu tải trọng nổ =
Other Titles: Studying the response of the water-saturated coral environment to explosive load
Authors: Trịnh, Trung Tiến
Nguyễn, Công Nghị
Vũ, Đình Lợi
Keywords: Tải trọng nổ
Môi trường san hô bão hòa nước
Quan hệ ứng suất - biến dạng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.139-142
Abstract: Bài báo trình bày quy trình thí nghiệm để xác định giá trị áp lực sóng nổ trong môi trường san hô bão hòa nước từ đó xây dựng mối liên hệ giữa ứng suất và biến dạng của môi trường san hô bão hòa nước khi chịu tác dụng của tải trọng nổ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8237
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.