Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/823
Title: Dân trí tài chính khu vực nông thôn Việt Nam
Authors: Khúc, Thế Anh
Đặng, Anh Tuấn
Keywords: Dân trí tài chính
Nông thôn Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.10-12
Abstract: Bài viết giới thiệu về dân chí tài chính (DCTC), khái niệm dân trí tài chính, khảo sát dân trí tài chính tại khu vực nông thôn Việt Nam và một số hội thảo được tổ chức về chủ đề này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/823
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.