Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/823
Nhan đề: Dân trí tài chính khu vực nông thôn Việt Nam
Tác giả: Khúc, Thế Anh
Đặng, Anh Tuấn
Từ khoá: Dân trí tài chính
Nông thôn Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.10-12
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về dân chí tài chính (DCTC), khái niệm dân trí tài chính, khảo sát dân trí tài chính tại khu vực nông thôn Việt Nam và một số hội thảo được tổ chức về chủ đề này.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/823
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.43 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.