Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/824
Title: BIDV đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước
Authors: BIDV
Keywords: BIDV
Phát triển kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.33-34
Abstract: Năm 2017, bên cạnh việc cung ứng tín dụng gần 863 ngàn tỷ đồng phục vụ các nhu cầu của nền kinh tế, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao đáp ứng xu thế phát triển mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/824
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.