Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8241
Nhan đề: Cải cách hành chính trước thềm cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
Tác giả: Nguyễn, Thị Nhung
Bàn, Thị Bình
Từ khoá: Cải cách hành chính
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.24-26
Tóm tắt: Cải cách hành chính được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trước sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, thì vấn đề đặt ra là làm sao để hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam vừa xây dựng được một quy trình quản lý “năng động ”, vừa có khả năng ứng phó linh hoạt
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8241
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.55 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.