Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82421
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Phú Thọ trước tác động của đại dịch COVID-19 và gợi ý chính sách
Authors: Đỗ, Thu Hương
Trần, Hoàng Thành Vinh
Nguyễn, Thị Thúy Loan
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Đại dịch Covid-19
Gợi ý chính sách
Phú Thọ
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 605 .- Tr.74-76
Abstract: Gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, nhất là các ngành sản xuất kinh doanh, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhiều doanh nghiệp (DN) đứng trước nguy cơ đứt gãy nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào cũng như xuất khẩu hàng hóa do dịch bệnh kéo dài. Tuy nhiên, nhiều địa phương cũng đã chủ động nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các DN, trong đó có DN FDI, có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện để DN yên tâm sản xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82421
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.