Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82421
Nhan đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Phú Thọ trước tác động của đại dịch COVID-19 và gợi ý chính sách
Tác giả: Đỗ, Thu Hương
Trần, Hoàng Thành Vinh
Nguyễn, Thị Thúy Loan
Từ khoá: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Đại dịch Covid-19
Gợi ý chính sách
Phú Thọ
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 605 .- Tr.74-76
Tóm tắt: Gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, nhất là các ngành sản xuất kinh doanh, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhiều doanh nghiệp (DN) đứng trước nguy cơ đứt gãy nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào cũng như xuất khẩu hàng hóa do dịch bệnh kéo dài. Tuy nhiên, nhiều địa phương cũng đã chủ động nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các DN, trong đó có DN FDI, có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện để DN yên tâm sản xuất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82421
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.