Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82456
Title: Những quy định đáng lưu ý về sổ kế toán thuế của cơ quan thuế
Authors: Trần, Thị Hồng Vân
Keywords: Sổ kế toán thuế
Cơ quan thuế
Quy định đáng lưu ý
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 605 .- Tr.99-101
Abstract: Mở sổ, ghi sổ, khóa và sửa chữa sổ kế toán thuế là một những nội dung đáng chú ý mà các cơ quan thuế cần lưu ý thực hiện kể từ ngày 01/7/2022, áp dụng từ kỳ kế toán thuế năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 111/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa. Bài viết hệ thống lại một số quy định liên quan đến sổ kế toán và các vấn đề xung quanh sổ kế toán trong quá trình triển khai thực hiện trong thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82456
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.