Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82465
Title: Định hướng và kiểm soát thông tin góp phần bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Không gian mạng
Kiểm soát thông tin
Bảo vệ tổ quốc
Định hướng
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 605 .- Tr.104-106
Abstract: Thông tin trên không gian mạng - không gian xã hội mới - "không gian mạng” thật giả lẫn lộn, thiếu tính chính xác, khó kiểm chứng và kiểm soát, tác động tiêu cực đối với văn hóa cộng đồng; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước; suy giảm quyền lực nhà nước và sức mạnh quốc gia. Đồng thời, là công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại; môi trường "màu mỡ" cho các tổ chức khủng bố, tội phạm hoạt động, v.v. Vì vậy rất cần định hướng và kiểm soát thông tin trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82465
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.