Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/825
Title: Chính sách tiền tệ 2017 đã cán đích
Authors: Nguyễn, Thị Kim Thanh
Keywords: Chính sách tiền tệ
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.57-60
Abstract: Trong năm 2017, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: Tăng trưởng kinh tế GDP đạt mức 6,81% vượt mục tiêu kế hoạch 6,7 % cán cân thương mại hàng hóa tính chung cả năm 2017 xuất siêu 2,7 tỷ USD; đầu tư trực tiếp, gián tiếp ra nước ngoài đều gia tăng; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Đóng góp vào thành công này, phải nói là sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự nỗ lực của Bộ, Ngành. Trong đó không thể không nói đến sự đóng góp tích cực chính sách tiền tệ trong kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, hệ thống các TCTD được củng cố và phát triển qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô - nền tảng cơ bản cho tăng trưởng kinh tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/825
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.