Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/826
Title: Tiềm năng và thách thức trong phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và khuyến nghị chính sách
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Phạm, Hà Phương
Keywords: Ngân hàng
Công nghệ số hóa
Việt Nam
Chính sách phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.68-70
Abstract: Sự phát triển bùng nổ công nghệ số làm thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành của hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Ngành dịch vụ tài chính - ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Số hóa làm thay đổi mạnh mẽ cấu trúc ngành dịch vụ tài chính. Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại quá trình chuyển đổi ngân hàng số là xu hướng chủ đạo hiện nay đối với các ngân hàng bán lẻ, giúp ngân hàng đa dạng và tối ưu các dịch vụ, giảm chi phí, tăng khả năng kiểm soát và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/826
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_11.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.