Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8260
Title: Cách mạng Công nghiệp 4.0: Những xu hướng logistics mới và vai trò của con người trong chuỗi cung ứng thông minh
Authors: Nguyễn, Thu Ngà
Keywords: Cách mạng Công nghiệp 4.0
Logistics
Vai trò của con người
Chuỗi cung ứng thông minh
Xu hướng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.31-33
Abstract: Những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 là: trí tuệ nhân tạo (AI), internet kết nối vạn vật (IoT)... đã tạo nên các thành phần của chuỗi cung ứng logistics 4.0. Vậy, con người có vai trò như thế nào trong chuỗi cung ứng thông minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8260
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.