Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8260
Nhan đề: Cách mạng Công nghiệp 4.0: Những xu hướng logistics mới và vai trò của con người trong chuỗi cung ứng thông minh
Tác giả: Nguyễn, Thu Ngà
Từ khoá: Cách mạng Công nghiệp 4.0
Logistics
Vai trò của con người
Chuỗi cung ứng thông minh
Xu hướng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.31-33
Tóm tắt: Những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 là: trí tuệ nhân tạo (AI), internet kết nối vạn vật (IoT)... đã tạo nên các thành phần của chuỗi cung ứng logistics 4.0. Vậy, con người có vai trò như thế nào trong chuỗi cung ứng thông minh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8260
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.4 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.