Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Ngà-
dc.date.accessioned2019-03-27T02:20:33Z-
dc.date.available2019-03-27T02:20:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8260-
dc.description.abstractNhững yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 là: trí tuệ nhân tạo (AI), internet kết nối vạn vật (IoT)... đã tạo nên các thành phần của chuỗi cung ứng logistics 4.0. Vậy, con người có vai trò như thế nào trong chuỗi cung ứng thông minh.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.31-33-
dc.subjectCách mạng Công nghiệp 4.0vi_VN
dc.subjectLogisticsvi_VN
dc.subjectVai trò của con ngườivi_VN
dc.subjectChuỗi cung ứng thông minhvi_VN
dc.subjectXu hướngvi_VN
dc.titleCách mạng Công nghiệp 4.0: Những xu hướng logistics mới và vai trò của con người trong chuỗi cung ứng thông minhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.