Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8261
Title: Xuân đến, nhớ về ngày hội
Authors: Nguyễn, Hồng Chương
Keywords: Mùa Xuân
Tỉnh Thái Bình
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 02+03 .- Tr.100-102
Abstract: Vào những ngày đầu xuân năm 2000 sau kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2, khi đó tôi là Bí thư Huyện ủy. Chẳng là vào những năm 1997-1999 tình hình ở Thái Bình xảy ra mất ổn định nghiêm trọng, trong đó Thái Thụy là một huyện mất ổn định nghiêm trọng nhất. Toàn huyện khi đó có khoảng 11.000 đảng viên sinh hoạt ở 96 TCCSĐ (56 đảng bộ, 40 chi bộ cơ sở). Huyện có 48 xã với 408 bí thư chi bộ thôn, xóm. Nhiều nơi nhân dân khiếu kiện đông người đòi phải công khai vấn đề tài chính; quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, đòi phải xử lý những cán bộ thôn, xã, hợp tác xã tham ô, tham nhũng, mất dân chủ, nhiều nơi vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, của chi bộ giảm sút nghiêm trọng. Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, ổn đinh lại tình hình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8261
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.