Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8262
Title: Gặp thuyền trưởng tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam
Authors: Phạm, Tân
Keywords: Thuyền trưởng tàu ngầm
Tàu ngầm
Việt Nam
Hải quân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 02+03 .- Tr.92-94
Abstract: Sau ngày đất nước thống nhất, để phát triển Hải quân Việt Nam, Bộ Quốc Phòng, Quân chủng Hải quân quyết định thành lập hải đội tàu ngầm đầu tiên vào những năm 1980 (Hải đội tàu ngầm 182). Những chiến sĩ tinh nhuệ, xuất sắc nhất toàn quân lúc bấy giờ đã phải trải qua những vòng tuyển chọn kỹ lưỡng để trở thành những thủy thủ tàu ngầm. Đồng chí Phạm Tân, lúc đó công tác tại phòng tác chiến của Quân chủng Hải quân đã xuất sắc vượt qua các vòng tuyển chọn, được chọn là thuyền trưởng của tàu ngầm Việt Nam đầu tiên. Nhân dịp Xuân mới, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng có dịp trò chuyện, nghe ông chia sẻ về lịch sử đáng nhớ của Hải quân Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8262
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.