Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8264
Title: Nhân lực kế toán, kiểm toán trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Kế toán
Kiểm toán
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.34-36
Abstract: Thế giới đang bước sang cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0). Đây là một cuộc cách mạng về sản xuất thông minh, dựa trên nền internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, tương tác thực tại ảo, mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn... để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Những cải cách công nghệ mang tính đột phá của CMCN 4.0 có thể dẫn đến những điều kỳ diệu trong sản xuất và năng suất, tác động tích cực đến tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh đó, nếu không có sự thay đổi về chất, nhân lực kế toán, kiểm toán có thể sẽ chịu những tác động tiêu cực, với khả năng thất nghiệp rất cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8264
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.