Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8266
Title: Người đảng viên "2 trong 1"
Authors: Phạm, Quang Tiến
Keywords: Người đảng viên
Đặng Việt Khoa
Đại úy quân nhân
Quân lực đảo Song Tử Tây
Gương điển hình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 02+03 .- Tr.103-104,107
Abstract: Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Việt Khoa, nhân viên Quân lực đảo Song Tử Tây, người có 22 năm tuổi đảng, hơn 40 tháng công tác ngoài quần đảo Trường Sa và đã có 3 lần anh đón Tết ở nơi này. Tôi biết Đặng Việt Khoa cách đây đã 15 năm, khi anh là lái xe thiết giáp ở Lữ đoàn M1, Vùng 4 Hải quân. Tôi là Trung đội trưởng, còn anh là cán bộ đoàn. Không chỉ là một đảng viên gương mẫu, một người lính luôn có tác phong nhanh nhẹn và kỷ luật cao, anh còn là một người lính đa tài và có một gia đình hạnh phúc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8266
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.