Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82736
Nhan đề: Đánh giá về cục diện chính trị - an ninh Đông Nam Á năm 2021 và triển vọng năm 2022
Tác giả: Dương, Văn Huy
Từ khoá: ASEAN
Chính trị và an ninh
Cục diện
Triển vọng
Biển Đông
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 01 .- Tr.03-15
Tóm tắt: Mục đích của bài viết là khắc hoạ lại cục diện chính trị - an ninh Đông Nam Á năm 2021 và đánh giá triển vọng của tình khu vực năm 2022. Bài viết cho rằng, mặc dù bức tranh khu vực Đông Nam Á năm 2021 có nhiều điểm sáng sủa hơn năm 2020, song cũng là một năm mà ASEAN và các quốc gia trong khu vực tiếp tục đối diện với những thách thức lớn từ sự bùng phát các đợt dịch Covid-19 mới ngày cùng mạnh mẽ hơn, cũng như các thách thức về mặt chính trị - an ninh mà khu vực phải đối diện cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn năm 2021 không hề thuyên giảm so với năm 2020, thậm chí còn có phần quyết liệt và toàn diện hơn. Tình hình Biển Đông năm 2021 vẫn căng thẳng, trong khi đó tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) chưa có tiến triển. Hơn nữa, khu vực này cũng đối diện với vấn đề mới nổi đó là khủng hoảng chính trị của Myanmar từ đầu năm 2021. Bên cạnh đó, bài viết cho rằng, tuy cục diện Đông Nam Á năm 2021 còn nhiều vùng xám song có những biểu hiện cho thấy cục diện khu vực năm 2022 có xu hướng sáng sủa hơn, nhất là về mặt chính trị - an ninh, cũng như việc nối lại đàm phán COC. Tuy nhiên, những thách thức mà các nước trong khu vực đang phải đối diện trong năm 2021 vẫn tiếp tục kéo dài đến năm 2022.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82736
ISSN: 0868-2739
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Đông Nam Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
10.48 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.