Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/828
Title: Cách mạng Khoa học - Công nghệ và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam
Authors: Lương, Đình Hải
Keywords: Cách mạng khoa học
Công nghệ
Cách mạng khoa học và công nghệ
Cách mạng công nghiệp
Phát triển con người
Tác động của khoa học
Công nghệ
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Nghiên cứu con người;Số 5 .- Tr.3-13
Abstract: Nội dung bài viết nói về quá trình phát triển của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tác động mạnh mẽ đến con người - xã hội hiện nay. Đặc biệt là con người và xã hội Việt Nam chúng ta.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/828
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_539.64 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.