Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/828
Nhan đề: Cách mạng Khoa học - Công nghệ và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam
Tác giả: Lương, Đình Hải
Từ khoá: Cách mạng khoa học
Công nghệ
Cách mạng khoa học và công nghệ
Cách mạng công nghiệp
Phát triển con người
Tác động của khoa học
Công nghệ
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Nghiên cứu con người;Số 5 .- Tr.3-13
Tóm tắt: Nội dung bài viết nói về quá trình phát triển của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tác động mạnh mẽ đến con người - xã hội hiện nay. Đặc biệt là con người và xã hội Việt Nam chúng ta.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/828
ISSN: 0328-1557
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Con người

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_539.64 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.