Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82907
Title: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Authors: Dương, Thị Hoàn
Nguyễn, Hữu Cung
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Giá nhà ở
Hoài Đức
Hà Nội
Xác định
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 606 .- Tr.86-88
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp ứng dụng mô hình giá Hedonic và giá chào bán để dự báo giá trị thị trường bất động sản và xây dựng mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội năm 2021, 2022. Kết quả cho thấy có 6 yếu tố chính tác động đến giá bất động sản gồm: diện tích, số phòng ngủ, trung tâm, loại, tiện ích, cấu trúc. Trong đó yếu tố trung tâm tác động tiêu cực, các yếu tố còn lại có tác động tích cực đến giá nhà tại khu vực này. Dựa trên kết quả này, những người tham gia thị trường bất động sản có thể đưa ra dự đoán chính xác về giá nhà ở, các cơ quan quản lý thị trường có cái nhìn toàn diện về thị trường này, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà ở.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82907
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.