Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8299
Title: Dự đoán khả năng kháng uốn của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính gia cường bằng tấm CFRP =
Other Titles: Prediction of flexural capacity of FRP-strengthened unboned posttensioned t-beams
Authors: Trần, Thanh Dương
Phan, Vũ Phương
Nguyễn, Minh Long
Keywords: Tấm gia cường CFRP
Hệ neo CFRP dạng dải U
Căng sau
Dầm bê tông chữ T
Cáp không bám dính
Quy trình tính
Khả năng kháng uốn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 598 .-Tr.33-38
Abstract: Bài báo trình bày một quy trình tính toán khả năng kháng uốn của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính (UPC) tiết diện chữ T gia cường bằng tấm CFRP đơn giản một nhịp, trong đó biến dạng cáp được dự đoán từ công thức bán thực nghiệm có xét đến ảnh hưởng của tấm CFRP gia cường kháng uốn và hệ neo FRP dạng dải U được đề xuất dựa trên kết quả khảo sát thực nghiệm trên 9 dầm UPC chữ T kích thước lớn với hàm lượng tấm gia cường CFRP thay đổi, có và không có hệ neo CFRP dạng dải U. Kết quả kiểm chứng cho thấy quy trình tính toán khả năng kháng uốn cho kết quả an toàn, khá gần thực nghiệm và có độ phân tán thấp với giá trị trung bình của tỷ số giữa mô-men kháng uốn tính toán và thực nghiệm, Mean-0.93, và hệ số biến thiên tương ứng, COV=0.14. Ngoài ra, nghiên cứu này còn chỉ ra rằng công thức tính toán biến dạng bong tách của tấm CFRP theo ACI 440.2R-17 (2017) còn chưa thực sự hợp lý và cho kết quả phân tán lớn trong trường hợp dầm UPC được nâng cấp bằng tấm CFRP gia cường kháng uốn có hoặc không có hệ neo CFRP dạng dải U (thấp hơn 42% so với thực nghiệm) hoặc sửa chữa bằng tấm CFRP gia cường kháng uốn (cao hơn 22% so với thực nghiệm).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8299
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_441.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.