Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83
Title: Khảo sát ảnh hưởng của mô men phang tới đặc tính tăng tốc của ô tô tải khi đi vào đường có hệ số bám không đồng đều =
Other Titles: Influence of the braking torque on truck acceleration characteristics in the roads with non-Homogeneous adhesion coefficients
Authors: Lê, Anh Vũ
Dương, Ngọc Khánh
Đàm, Hoàng Phúc
Hồ, Hữu Hải
Keywords: Trượt quay bánh xe
Tăng tốc của xe
Động lực học phương dọc của xe
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 9 .- Tr.25-30
Abstract: Hệ thống chống trượt quay bánh xe chủ động góp phần nâng cao khả năng chuyển động và phát huy lực kéo tại các bánh xe chủ động cho ô tô. Bài báo trình bày tiến hành khảo sát đặc tính tăng tốc của ô tô tải 4x2 trên đường thẳng có hệ số bám không đồng đều, khi có tác động mô men phanh tại các xe bị trượt quay. Các kết quả khảo sát cho thấy, mô men phanh bên bánh xe bị trượt quay ảnh hưởng đến gia tốc cực đại và thời gian duy trì gia tốc cực đại của ô tô trong quá trình tăng tốc. Kết quả khảo sát có thể tin cậy được và có thể sử dụng để nghiên cứu ngưỡng điều khiển trong bộ điều khiển chống trượt quay bánh xe, giúp cho ô tô tăng tính năng động lực học.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/83
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
286.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.