Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8311
Title: Đổi mới mở - “Mở” để đổi mới
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Đổi mới
Mở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế;Số 02 .- Tr.01-48
Abstract: Đổi mới mở vẫn còn là một lĩnh vực tương đối lạ lẫm đối với các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp ở Việt Nam. Bài viết cung cấp đến bạn đọc một bức tranh tổng thể về đổi mới mở.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8311
ISSN: 0866-7712
Appears in Collections:Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.