Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8327
Title: Phát triển ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Thị Thanh Mai
Keywords: Ngành công nghiệp ô tô
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.39-41
Abstract: Thực tế, trong hơn 20 năm qua, công nghiệp ô tô của Việt Nam dù có những thành quả nhất định, nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng và không đạt được mục tiêu đề ra. Vậy nguyên nhân do đâu và cần có những giải pháp nào để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp này?
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8327
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.