Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8329
Title: Ảnh hưởng của già hóa dân số đến cung cấp dịch vụ y tế và thị trường dược phẩm ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Mai Phương
Phạm, Hương Quỳnh
Trần, Thanh Mai
Keywords: Già hóa dân số
Dịch vụ y tế
Dược phẩm Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.42-44
Abstract: Già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Trong khi đó, hiện nay, việc cung cấp các dịch vụ y tế và thị trường dược phẩm đổì với nhóm người cao tuổi vẫn còn hạn chế về cả quy mô và chất lượng đồng thời cũng có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền. Vì vậy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ y tế và dược phẩm tư nhân cần nắm bắt cơ hội này để hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận của các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe đến người cao tuổi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8329
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.