Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/832
Nhan đề: Quan điểm "Lấy dân làm gốc" trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Đỗ, Thị Hằng Nga
Từ khoá: Công cuộc đổi mới
Nhân dân
Quan điểm "Lấy dân làm gốc"
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Nghiên cứu con người;Số 4 .- Tr.16-28
Tóm tắt: Nội dung bài viết nói về: Quan điểm lấy dân làm gốc của chủ tịch Hồ Chí Minh; Việc thực hiện "Lấy dân làm gốc" theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hiện nay.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/832
ISSN: 0328-1557
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Con người

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_592.6 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.