Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/833
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người soi sáng sự nghiệp đấu tranh, đảm bảo nhân quyền ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đào, Thị Tùng
Keywords: Quyền con người
Chủ quyền quốc gia,
Đấu tranh
Bảo đảm quyền con người
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Nghiên cứu con người;Số 4 .- Tr.3-15
Abstract: Nội dung cơ bản của bài nghiên cứu này gồm có: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người; Sự vận dụng của Đảng và nhà nước ta về vấn đề bảo đảm quyền con người trong giai đoạn hiên nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/833
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_584.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.