Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83445
Title: Bẫy ODA tại Việt Nam: nguyên nhân và giải pháp
Authors: Nguyễn, Anh Dũng
Keywords: Bãy ODA
Việt Nam
Nguyên nhân
Giải pháp
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 607 .- Tr.112-114
Abstract: Sau gần 30 năm thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Việt Nam đang phải cân nhắc về vấn đề thu hút sử dụng nguồn vốn này, bởi thực tế ODA ngày càng trở nên "đắt đỏ" và một số dự án sử dụng vốn tài trợ ODA ngày càng kém hiệu quả. Tuy nhiên các quốc gia cho vay ODA đang dần dần nâng điều kiện và lãi suất, tạo ra bẫy ODA với những hệ lụy lâu dài. Bài viết này tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến bẫy ODA, nguyên nhân và giải pháp cho Việt Nam để tránh những nguy cơ sập bẫy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83445
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.