Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83447
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Châu Hùng Tính
Nguyễn, Lưu Ngân
Keywords: Hộ nghèo
Nhân tố ảnh hưởng
Khả năng trả nợ vay đúng hạn
Trà Vinh
Ngân hàng Chính sách xã hội
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 607 .- Tr.115-117
Abstract: Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của hộ nghèo vay vốn tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã sử dụng mô hình Binary logistic. Kết quả phân tích đã tìm ra được những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của hộ nghèo vay vốn tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh được sắp xếp theo mức độ tác động từ cao đến thấp như: nghề nghiệp chính tạo ra thu nhập của hộ nghèo, mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay, số người phụ thuộc, thời hạn vay, lượng vốn vay, tiền tiết kiệm hàng tháng của hộ nghèo; thu nhập bình quân của hộ với mức ý nghĩa từ 1% đến 5%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83447
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.