Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/834
Nhan đề: Một số giải pháp bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên nhằm đảm bảo phát triển con người Việt Nam hiện nay
Tác giả: Trương, Thị Thanh Quý
Từ khoá: Môi trường tự nhiên
Ô nhiễm môi trường
Phát triển con người
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Nghiên cứu con người;Số 4 .- Tr.43-53
Tóm tắt: Nhận thức của Đảng về sự cần thiết bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên ở nước ta hiện nay; Thực trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển con người.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/834
ISSN: 0328-1557
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Con người

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_511.3 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.