Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8355
Title: Tư tưởng về chủ nghĩa hợp hiến thời cổ đại và trung đại
Authors: Đinh, Ngọc Thắng
Keywords: Cổ đại
Trung đại
Tư tưởng
Chủ nghĩa hợp hiến
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 04 .- Tr.66-73
Abstract: Lịch sử của chủ nghĩa hợp hiến là lịch sử của các ý niệm, tư tưởng, học thuyết về chế độ cai trị bằng pháp luật, hạn chế và kiểm soát quyền lực bằng cơ chế pháp lí. Bài viết nghiên cứu tư tưởng về chủ nghĩa hợp hiến thời cổ đại, trung đại, tập trung vào các quan niệm về “chính quyền pháp trị”
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8355
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.