Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83564
Title: Khảo sát khả năng hấp thu hydrogen sulfide của vi khuẩn phân lập từ nước thải sinh hoạt.
Authors: Nguyễn, Thị Phi Oanh
Nguyễn, Ngọc Linh
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Hydrogen sulfide (H2S) là khí có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, ở nồng độ cao có thể gây độc cho sinh vật kể cả con người. H2S có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo do các hoạt động của con người như từ các nguồn nước thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát khả năng hấp thu H2S các dòng vi khuẩn bản địa đã được phân lập. Kết quả khảo sát sự hấp thu H2S của 26 dòng vi khuẩn phân lập từ mẫu bùn và nước thải sinh hoạt được thu ở địa bàn Thành phố Cần Thơ trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung glucose (2g/L) và Na2S (0,25g/L) cho thấy 3 dòng vi khuẩn gồm S2.1 (phân lập từ nước thải đường Mạc Thiên tích), S3.1 và W3.4 (phân lập từ nước thải đường Nguyễn Văn Linh) có khả năng hấp thu hiệu quả H2S nhất khi được thông khí. Trong điều kiện không thông khí, dòng S3.1 hấp thu H2S cao nhất ở nồng độ 0,25g/L Na2S. Dòng S21 hấp thu H2S hiệu quả nhất nồng độ Na2S là 0,5g/L và 1g/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong điều kiện thông khí thì vi khuẩn hấp thu H2S hiệu quả hơn. Từ khóa: hấp thu, hydrogen sulfide, nước thải sinh hoạt, vi khuẩn H2S.
Description: 33 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83564
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.